Julie blue
Image default
Gezondheid

Fortior: leren over werken met mensen met een verstandelijke beperking

Altijd blijven ontwikkelen

Als professional in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, bent u altijd bezig om uzelf en uw vaardigheden te verbeteren om nóg betere zorg te kunnen verlenen. Natuurlijk leert u veel van de praktijk, maar ook het opzoeken van professionele, betrouwbare informatie en het volgen van aanvullende trainingen zijn zeer waardevol. Hiervoor kunt u goed terecht bij Fortior. In deze blog lichten we kort twee relevante onderwerpen, sensorische informatieverwerking en het kleurenprofiel, uit die van belang zijn voor het werken met mensen met een verstandelijke beperking.

Sensorische informatieverwerking

De hele dag door krijgen wij als mensen allerlei prikkels te verwerken via onze zintuigen, zoals de geur van een vers gebakken appeltaart of het geluid van en overvliegend vliegtuig. Ook interne prikkels, zoals hongergevoel, moeten worden verwerkt. Dit is belangrijk om voor jezelf te kunnen zorgen. Zo pak je een boterham met pindakaas als je honger hebt. Niet iedereen verwerkt echter deze prikkels op dezelfde manier. Bij mensen met een verstandelijke beperking loopt de informatieverwerking minder goed doordat deze prikkels in de hersenen anders verwerkt worden. Hierdoor kunnen verschillende problemen ontstaan in de sensorische informatieverwerking, waarvan het goed is om op de hoogte te zijn bij uw cliënt.
Kleurrijke emotionele ontwikkeling

Kleurrijke emotionele ontwikkeling

Om goed in kaart te kunnen brengen hoe ver de emotionele ontwikkeling bij iemand met een verstandelijke beperking is, kan gebruikt worden gemaakt van een kleurenprofiel. Hierbij staan voor verschillende domeinen in de emotionele ontwikkeling, zoals emotieregulatie, kernwoorden op aparte kaartjes. De kleur van het kaartje geeft de ontwikkelingsfase aan. Door alleen of samen de kaartjes uit te zoeken die de cliënt het beste omschrijven, ontstaat een compleet beeld van zijn of haar emotionele ontwikkeling op dat moment: het kleurenprofiel. Zijn er veel kaartjes in een bepaald domein die aangeven dat de ontwikkeling laag danwel hoog is, dan is dit een belangrijk aandachtspunt in de begeleiding. Het is dan van belang alert te zijn om de cliënt op dit punt niet te over- of ondervragen.

Uw kennis uitbreiden met Fortior

Op www.fortior.info kunt u uitgebreide informatie vinden over deze en vele andere onderwerpen. Niet alleen kunt u interessante blogs lezen over alles wat te maken heeft met het werken met cliënten die een verstandelijke beperking hebben, ook vindt u er een rijk aanbod aan fysieke en online trainingen. Meer weten? Kijk op Fortior.info voor aankomende trainingen.