Julie blue
Image default
Afvalverwerking

Waterzuivering in de stad

Stedelijk afvalwater

 
Gemeentes en projectontwikkelaars in de steden hebben er hun handen aan vol: de waterzuivering van stedelijk afvalwater. Dit soort afvalwater bestaat vooral uit huishoudelijk afvalwater, vaak vermengd met bedrijfsafvalwater. Ook kan het water bestaan uit grondwater en afvloeiend hemelwater. Zo wordt het in ieder geval in de Wet milieubeheer omschreven, in artikel 1.1. Uiteindelijk verdwijnt dit water in het riool.

Regels voor het lozen van stedelijk afvalwater zijn bedoeld om de gezondheid van de bevolking en het watersysteem te beschermen. Op Europees niveau is vastgelegd dat zuiveringsinstallaties goed moeten worden onderhouden om ervoor te zorgen dat ze optimaal presteren. Alle lidstaten moeten zich hieraan houden.

 

Waterzuivering: een belangrijk proces

 
De manier waarop afvalwaterzuivering plaatsvindt is gebonden aan wet- en regelgeving. Vooral de Omgevingswet is hierbij van toepassing, een wet die in 2021 van kracht gaat. In de Omgevingswet staan de belangrijkste regels rondom het inzamelen, zuiveren en transporteren van stedelijk afvalwater beschreven.

Water zuiveren is een belangrijk proces dat van begin tot eind in goede banen geleid moet worden. Als ambtenaar bij de gemeente of als projectonwikkelaar weet u als geen ander dat de procedures die in gang gezet moeten worden veel tijd kunnen kosten. Ook het managen van de betrokken stakeholders is een uitdaging op zich. Gelukkig kunt u voor, tijdens en na het traject ontzorgd worden door een betrouwbare partner, die u bijstaat bij al uw projecten. Zo komt u samen tot mooie oplossingen voor waterzuivering vraagstukken rondom stedelijk afvalwater die bij u in de stad spelen.

 

Innovatieve en duurzame oplossingen

 
Een belangrijke trend van de laatste jaren is duurzaamheid. Er worden dan ook veel duurzame innovaties gedaan. Het gebruik van nieuwe technieken opent een hoop nieuwe deuren voor water zuiveren.

Een extern adviesbureau kan u op allerlei vlakken helpen bij vraagstukken over duurzaamheid. Denk aan advies, ontwerp, realisatie, beheer, service en onderhoud. Met aandacht en zorg wordt er gekeken naar een passende oplossing voor waterzuivering in uw gemeente. Hierbij wordt er rekening gehouden met het milieu en de kosten. Er is veel mogelijk: van standaard methoden tot maatwerk.