Julie blue
Image default
Bedrijven

Vakantiedagen in Nederland

Ieder jaar komt het weer terug aan bod. Vooral tijdens ze zomer en de winter periode. De vakantiedagen in Nederland. Tijdens deze vakantie- en feestdagenperiode worden altijd veel dagen vrij gevraagd. Ondanks dat je sowieso altijd wettelijk een paar dagen vrij krijgt kun je hierbuiten zelf ook nog wat extra dagen vrij pakken. Maar hoe zit het nu ook alweer.

Hoeveel bouw je op?

Er wordt vaak uitgegaan van een algemene regel. Je bouwt 4 keer je arbeidsuren per week op aan vakantie. Dit wil zeggen dat wanneer je 40 uur werkt je 160 uur per jaar aan vakantie uren mag opnemen. Dat zijn dan 20 wettelijke vakantie dagen die je mag opnemen per jaar. Daarnaast mogen bedrijven nog bovenwettelijke dagen hier aan toevoegen. Als je dus 23 vakantiedagen hebt dan heb je dus 20 wettelijke vakantiedagen en 3 bovenwettelijk. Wanneer er verder niets in de Cao staat over het opnemen van vakantie dan mag je altijd vakantie opnemen. De regel is hierin wel dat dit niet zorgt voor een ernstige verstoring van het bedrijf. Is dit wel zo dan mag je werkgever de aanvraag weigeren. Vaak wordt er dan in overleg gekeken wat er dan wel mogelijk is. Het is verstandig om je vakantiedagen altijd goed te noteren. Zo kun je bijvoorbeeld in een Inhaakkalender 2020 je vakantiedagen van het jaar 2020 invullen. Zo kom je niet per ongeluk werken wanneer je vrij hebt.

Feestdagen

Verder zijn er nog een aantal data waarin de werkgever vaak zijn personeel vrij geeft. Dit zijn nationale feestdagen. De nationale feestdagen in Nederland zijn:

  • Nieuwjaarsdag
  • Goede Vrijdag
  • Pasen
  • Koningsdag
  • Bevrijdingsdag
  • Hemelvaart
  • Pinksteren
  • Kerst

De werkgever is niet verplicht om deze dagen vrij te geven. Vaak wordt dit wel gedaan en is dit aangegeven in je CAO. Veel mensen denken dat als je wel moet werken op een nationale feestdag dat de werkgever dan verplicht is je een extra toeslag te betalen. Ook hiervoor geldt dat de werkgever dit niet verplicht is. Wanneer je werkgever dit wilt doet dan is dit uit coulance.

https://web-wings.nl/inhaak-kalender/